Srpen 2008

Vegetarián nebo masožrout???

20. srpna 2008 v 11:15 | Cherryll |  Anketky

Zelenina VS. Různé druhy masa

Zelenina

Upozornění

20. srpna 2008 v 10:40 | Cherryll |  Týrání zvířat
Všechny články z týhle rubriky sou zkopírovaný z jiných stránek.

Odkazy

19. srpna 2008 v 23:39 | Cherryll |  Týrání zvířat
zde se podepište pokud nesnášíte týrání zvířat a chcete se postavit za jejich práva
a ještě jeden odkaz...myslím že název je vysvětlující

Kde nahlásit týrání zvířat

19. srpna 2008 v 23:37 | Cherryll |  Týrání zvířat
Kde nahlásit týrání zvířat???
Liga na ochranu zvířat ČR bohužel nemá pravomoc řešit případy týrání zvířat. Máte-li podezření, že ve Vašem okolí dochází k týrání zvířat, obraťte se na místně příslušnou veterinární správu. Ta je podle zákona oprávněna šetřit případy a navrhovat odpovídající řešení.
V ideálním případě by měla veterinární správa provést kontrolu zvířat - jejich zdravotního a celkového stavu a jejich ustájení. Podle zjištěných skutečností uložit majiteli nápravná opatření (zlepšení podmínek chovu, zlepšení kondice zvířete apod.) a tato při následné návštěvě zkontrolovat, zda došlo k nápravě či nikoli. Jedním z mnoha řešení při zjištění nesplnění povinností je návrh pověřenému obecnímu/městskému úřadu zvíře majiteli odebrat. Za trestný čin týrání zvířete může být rovněž majiteli uložena pokuta, v krajním případě může být potrestán trestem odnětí svobody (utýrání zvířete).
Bohužel z vlastních bohatých zkušeností víme, že prokazování týrání není vždy jednoduché a jednoznačné a řešení není vždy nejvýhodnější pro pohodu a život zvířete. Přesto je dobré se aktivně zapojit a každé podezření na týrání ohlásit!

Jak pomoci

19. srpna 2008 v 23:31 | Cherryll |  Týrání zvířat
Vaše podpora může mít různou podobu. V tuto chvíli vás prosíme o pomoc při šíření všech materiálů vydaných k této kampani. Jejich seznam naleznete v dolní části tohoto článku. Vaše aktivní účast rozhodne o úspěšnosti či neúspěšnosti našeho snažení.
Zde uvádíme další příklady, jak pomoci:
- je-li to možné, nekupujte si zboží testované na zvířatech, kosmetiku kupujte raději čistě přírodní
- při výuce odmítněte pitvu či jakýkoliv pokus na zvířeti
- pokud studujete školu, kde se provádějí pokusy na zvířatech a chtěli byste nám pomoci, kontaktujte nás!
- pište firmám, které využívají zvířata, proč odmítáte jejich výrobky
- informujte sami sebe a vaše okolí o pokusech na zvířatech a alternativních metodách
- udělejte ve vašem městě infostánek o pokusech na zvířatech - pomůžeme vám s ním
- zajistěte místo hojně navštěvované lidmi (školy, knihovny, kluby, aj.) pro naší výstavu o pokusech na zvířatech - rádi vám ji zašleme
- podpořte naši kampaň finančně - z velké části právě díky lidem, kteří podporují kampaně Oběti krásy a Za nahrazení pokusů na zvířatech, můžeme informovat veřejnost, prosazovat změny v zákonech aj. Budeme rádi za každý jednorázový příspěvek. Číslo účtu: ČSOB Brno - 186034638/0300, variabilní symbol: 1180
- pomozte nám aktivně dělat kampaně Oběti krásy nebo Za nahrazení pokusů na zvířatech - například překlady informačních materiálů z cizích jazyků
- podpořte vlastní iniciativou akce za nahrazení pokusů na zvířatech (např. v Den laboratorních zvířat - 24. dubna)!
- na zvířatech je testována nejen kosmetika, ale také např. léky. Proto se snažte zůstat zdraví - plnohodnotná vegetariánská výživa, vyvarování se alkoholu, cigaretám, ostatním drogám a stresu, sport, to vše vám pomůže udržet si zdraví - a kdo je zdravý, nemusí užívat žádné léky, tudíž ani ty, které byly testované na zvířatech!
V rámci kampaně jsme vydali tyto materiály:
1. - Plakáty - jsou určeny k výlepu na veřejně přístupná místa, kde je může spatřit nejvíce osob. Vytiskli jsme 12 000 kusů. 250 kusů jsme umístili do kadeřnictví a kosmetických salónů po celé ČR, kde budou vystaveny od 4.5. - 17.5.. Ke stažení zde
2. - Protestní kartičky - pokuste se je umísťovat do obchodů s kosmetiku. Především k výrobkům testovaným na zvířatech (seznam))
3. -Pohlednice - naleznete je v klubech,barech apod. a to mezi 16.5. - 29.5.. Můžete je zasílat firmám, které provádí pokusy na zvířatech (seznam). Ke stažení zde..
Výše uvedené materiály zasíláme zdarma, pište si o ně na verejnost@svobodazvirat.cz, příspěvek na poštovné nás ale potěší (zasílejte na č.ú. 152049858|0300, v.s. 2404). Děkujeme.
4. - Billboardy - umístíme je ihned jak skončí parlamentní volby. Snažíme se téma pokusů na zvířatech prosadit jako téma veřejné debaty, která by mohla, pokud bude spojena se spotřebitelským tlakem, zahájit postupný odklon konkrétních firem od pokusů na zvířatech. Náhled zde.
Velmi vás prosíme o pomoc. Bez vaší podpory nejsme schopni zastavit toto nesmyslné a kruté týrání. Děkujeme!
PROSÍM, ŠIŘTE TENTO ČLÁNEK PO INTERNETU!!!

Odkazy

19. srpna 2008 v 23:29 | Cherryll |  Týrání zvířat

Pomozte - odkazy!!


Odkazy na stránky které se zabívají tímto problémem né jako většina z nás že nad tím jen mávneme rukou...
Určitě se podívejte!!

Kožešinová zvířata

19. srpna 2008 v 23:24 | Cherryll |  Týrání zvířat
Liška v čelisťové pasti /6,3kB/Kožich je luxus za cenu smrti! Kožich znamená pro určitou část veřejnosti synonymum pro vytoužený přepych a symbol společenské prestiže. Málokdo si však uvědomuje, že v dnešní době a zejména v našem podnebném pásmu je to především symbol krutosti a lhostejnosti lidí. Rok co rok jsou milióny zvířat, která svůj kožíšek k životu bezpodmínečně potřebují, usmrcovány člověkem jen kvůli zbytečnému módnímu doplňku. Způsobů, jak získat kožešinu, existuje několik. Všechny mají stejného jmenovatele: týrání a smrt původních majitelů kožichu.

Lov kožešinových zvířat

Pasti /2kBPasti /2kB Lov je nejstarší metodou získávání kožešin. Vynálezem čelisťových pastí se stal jednou z nejkrutějších. Pasti jsou kladeny ve volné přírodě na odlehlých místech na zvířecích stezkách. Většina pastí je konstruována tak, že se po došlápnutí zvířete na terčík v pasti čelisti prudce sklapnou a oběť sevřou. Mnohé typy pastí mají mají čelisti opatřeny ozubením, které zvířatům znemožňuje vyproštění se z pasti. Chyceným zvířatům tak kromě bolestivého sevření způsobují hluboká zranění.Drobní hlodavci, malé šelmy, nebo ptáci bývají často chyceni za krk, nebo uprostřed těla, což pro ně znamená při síle pružiny nepředstavitelné utrpení. Insinkt velí chyceným zvířatům bojovat a snažit se uniknout, což zejména u matek vede k odkousávání si sevřených končetin. Zvířata, kterým se z pasti podaří uniknout však brzy umírají na infekci nebo vykrvácení. Většina obětí se však stává kořistí lovců, kteří je surově dobíjejí, nebo na nich lovec stojí, dokud je neudusí.
Rys v čelisťové pasti /6kB V pastech zůstávají hladovějící a trpící bolestí a mrazem i několik dní. Drobná zvířata jsou napadána šelmami bez možnosti útěku. Pasti na vodní zvířata, jako jsou bobři a norci jsou kladeny tak, aby se zvíře utopilo. Veverky, lasičky a kuny jsou chytány do pastí na stromech, kde pak visí desítky hodin jako snadná kořist pro dravé ptáky.
Pasti si své oběti nevybírají, proto až 2/3 ulovených tvorů jsou ptáci, kočky, psi, laně, ježci a jiná zvířata, která však představují pro lovce pouhý odpad. Přestože je používání čelisťových pastí v řadě zemí (včetně ČR) zakázáno, ročně v nich najde smrt přes padesát miliónů zvířat. Nahrážkou čelisťových pastí mají být oka, léčky a železa, která se však čelisťovým pastem v krutostech vyrovnají.

Chov - kožešinové farmy

Chov v klecích /7,5kB Existuje milná domněnka, že pěstování zvířat na kožešinových farmách je humánnější způsob získávání kožešin, než je lov. Slovo "farma" vzbuzuje představu svobodného a otevřeného prostoru. Ve skutečnosti je to způsob pouze snadnější pro člověka, ekonomičtější, ovšem pro zvířata znamená ještě věští utrpení, než chycení do pasti. Bolesti a strádání několika hodin či dnů zvířat lovených, jsou při chovu zvířat nahrazeny celoživotním strádáním a smrtí mnohdy stejně, nebo i více drastickou.
Zvířata jako nutrie, bobři, norci, lišky nebo lasičky jsou druhy, jejichž teritoriální působnost je i několik kilometrů čtverečních. V klecích 40x40x40 cm je jim jakýkoliv pohyb znemožněn a ani náhražky v podobě výběhů nemohou uspokojit jejich přirozené potřeby - běhat, hrabat, plavat či šplhat. Pro druhy, které nejsou domestikované, je život od narození do smrti v kleci každodenním stresem a utrpením!
Chov vede až ke kanibalismu /6,8kB/ 11,5kB Chovatelé, jejichž jediným kritériem je kvalita kožešiny a výsledný zisk tak nejenže omezují přirozenost zvířat, ale navíc je záměrně vystavují extrémním podmínkám, aby se produkce "zefektivnila". Čím větší mráz, tím lepší kožešina. Proto jsou zvířata ponechávána ve vlhkých a chladných místnostech, v horších případech vystavována přímému mrazu bez možnosti úkrytu, výstavby pelíšku či hnízda. Nejvíce trpí nutrie, které mají tlapky potaženy tenkou blankou. Musí neustále přešlapovat, protože jim tlapky přimrzují k podlaze klecí. Podlahy klecí jsou z ocelových jemných mříží či pletiva, které se jim zařezává do tlapek a při usilovné snaze se podhrabat si lámou o drátěná oka drápky.
Po celý krátký život jsou zvířata krmena jednotvárnou stravou, kaší, která je bohatá na živiny podporující růst kožešiny. Aby chovatelé nemuseli zvířatům čistit jídelní misky, tak raději kaši rozmazávají po mřížích klecí. V zimních měsících zvířatům jazýčky při slízávání potravy ke mřížím přimrzají, což jim způsobuje zbytečná zranění. Svou přirozenou touhu běhat se zvířata snaží naplnit běháním po kleci dokola a to je silně deprimuje. Jinak samotářská zvířata se chovají v klecích i po šesti, což vyvolává v takto extrémních podmínkách útočnost a kanibalismus. Slabší jedinci jsou buď ušlapáni, ohryzáni nebo ukousáni svými spoluvězni.

Usmrcování kožešinových zvířat

Zabití el. proudem /7,3kB/ 12,5kB Když najde čas a kožich zvířete je "zralý" a vhodný pro zpracování na "kvalitní lidský kožich" dochází k usmrcování chovaných zvířat. Metody zabíjení jsou stejně drastické, jako samotný chov. Při usmrcování platí jediné pravidlo: nepoškodit kožešinu. Zabíjí se lámáním vazu, škrcením, jedem v potravě či injekční stříkačce, elektrickým proudem - zvířeti je vsunuta jedna elektroda do tlamičky a druhá do konečníku, nebo výfukovými a dalšími jedovatými plyny. Jsou to kožešinové popravy, nazývané "kožešinové žně", kdy jsou po tisících masakrovány celé chovy. Některé neodborně provedené metody usmrcování zvířata jen omráčí, takže zvířata jsou potom stahována zaživa.

Lov tuleňů

Tulení mládě /6kB Jednou z nejzrůdnějších metod získávání kožešin je lov tuleních mláďat. Mláďatům zůstává bělost jejich kožíšku pouze během prvního měsíce jejich života, a proto je musí lovci zabíjet během krátké doby v co největším množství. Jelikož tuleni nepovažují člověka za nepřítele, jdou mu vstříc a jejich mláďata jsou pak ubita tyčí s ostrým hrotem, nebo utloukána o kusy ledu. Lovci z nich stáhnou kožešinu a krvavé tělo odhodí. Zůstává po nich trpící tulení matka, která nedokáže své mládě bránit. Každým rokem jsou v Rusku, Kanadě, Grónsku, Norsku aj. zemích zabity desetitisíce tuleních mláďat. Obětavé boje členů Greenpeace dokázaly snížit odbyt tuleních kožešin, EU vydala zákaz dovozu tuleních kožešin. Lov ovšem pokračuje!

Kolik stojí kožich?

Zvíře zbavené kožíšku /5,5kB/ 14,1kB Pro výrobu jednoho kožichu je třeba zabít: 65 norků, nebo 130 činčil, nebo 10 jezevců, nebo 27 tchořů, nebo 60 zajíců, nebo 14 vyder, nebo 11 stříbrných lišek, nebo 50 minků, nebo 100 veverek, nebo 9 bobrů, nebo 4 leopardy, nebo 18 červených lišek, nebo 15 rysů, nebo 125 hranostajů, nebo 12 ocelotů.... pro kožichy a různé upomínkové předměty se také zabíjejí psi a kočky!

Práva zvířat

19. srpna 2008 v 23:23 | Cherryll |  Zvířata
Vyděšené opičky /5,2kB Určitě jste někdy přemýšleli o tom, zda má člověk právo zacházet se zvířaty tak, jak se mu zlíbí, právo trápit zvířata v laboratořích, zabíjet je kvůli své zábavě, módě, potravě nebo je věznit a zneužívat pro "sport". Ročně člověk zabije, umučí a utrápí pro svou potřebu či potěšení stovky milionů zvířat.
Je třeba zdůraznit, že respekt, soucit a láska ke všem formám života, je pro člověka a planetu Zemi nejcennější hodnotou. Nikdo nemůže tvrdit, že hodnota života a právo na život je u člověka s vyšší inteligencí větší, než u člověka s inteligencí menší, ale je nepochybně stejná. Je tedy zřejmé, že stejnou hodnotu života mají i ostatní bytosti na této planetě, od kterých se lišíme především inteligencí. I tyto bytosti touží po životě, svobodě, mláďatech, prožívají radost a mají své přirozené životní potřeby. I zvířata trpí, prožívají bolest, stres, když jim je ubližováno a brána svoboda či život samotný. Každý citlivý, rozumný a přemýšlivý člověk se srdcem na pravém místě dospěje k názoru, že i zvířata mají právo na život, svobodu a slušné zacházení.
Seznámíme vás na našich stránkách s tím, jak člověk zvířata zneužívá, vykořisťuje a likviduje. Chceme vás poprosit o lásku a soucit ke všem trpícím, slabým a bezbranným zvířatům. Každý člověk může změnou svých návyků velmi pomoci zmenšit utrpení na této planetě.
"Otázkou není: Jsou schopna myslet? ani: Umějí mluvit?, ale: Mohou trpět?"

Testují své výrobky ohleduplnějšími metodami

19. srpna 2008 v 23:21 | Cherryll |  Zvířata
SEZNAM FIREM, KTERÉ TESTUJÍ SVÉ PRODUKTY OHLEDUPLNĚJŠÍMI METODAMI: Firem, které můžou mít v oblasti pokusů na zvířatech opravdu čisté svědomí je minimum - jsou to pouze firmy, které používají čistě přírodní kosmetiku bez jakýchkoliv chemikálií - ty, které jsou na tomto seznamu sice používají metody, které jsou lepší než klasické testování za použití zvířat, přesto se však při jejich vývoji neobešly bez použití pokusů na zvířatech.
A
*ABBA Products
Ahava
Abkit (CamoCare Camomile Skin Care Products)
Alexandra Avery Bodz Botanicals
Alexandra de Markoff
*Allens Naturally
Almay (Revlon)
Aloegen Natural Cosmetics
Amway
Andrea International Industries
Arbonne International
Ardell International
Aroma Vera
*Astonish Industries
Aubrey Organics
Aunt Bee's Skin Care
Aura Cacia
*Auromere Ayurvedic Imports
The Australasian College of Herbal Studies
Autumn-Harp
Avalon Organic Botanicals
Aveda
*Avigal Henna
Avon
*Ayurherbal Corp.
*Ayurveda Holistic Center
B
Basically Natural
*Basic Elements Hair Care System
Bath & Body Works
Bath Island
Baudelaire
BeautiControl Cosmetics
Beauty Naturally
Beauty Without Cruelty
Beehive Botanicals
Beiersdorf (Nivea, Eucerin, La Prairie, Basis)
Bella's Secret Garden
Beverly Hilus Cold Wax
*Biogime International
Biokosma (Caswell-Massey)
*Bio Pac
Bio-Tec Cosmetics
Biotone
Bo-Chem Co.
Body Bistro
Body Encounters
Bodyography
The Body Shop
Body Time
Bonne Bell
Börlind of Germany
*Botan Corporation
Botanics Skin Care
Brocato International
C
Caeran
California SunCare
Chanel
Chatoyant Pearl Cosmetics
Christian Dior
Christine Valmy
Clarins of Paris
Cosmyl
Crčme de la Terre
*Crown Royale
D
Dermalogica
Dermatologic Cosmetic Labs
Desert Essence
Dr. A.C. Daniels
*Dr. Bronner's Magic Soaps
Dr. Goodpet
Dr. Hauschka Skin Care
*Dr. Singha's Natural Therapeutics
Dr. Temt
E
*Earth Friendly Products
Earth Solutions
Eberhard Faber
Ecover
Essential Oil Company
Estée Lauder (Bobbi Brown, Clinique Laboratories, Origins Natural Resources, Jane, Stila Cosmetics)
European Gold
Evans International
F
For Life
Freeman
Freda Vitamins
Fruit of the Earth
G
Giovanni Cosmetics
*Green Mamma
L
Lakon Herbals
*LaNatura
Lancôme
Lander
Lee Pharmaceuticals
M
Mineral Beauty System N Naturade Cosmetics
*Natura Essentials
Natural (Surrey)
Natural Animal Health Products
*Natural Bodycare
Natural Chemistry
Nature de France
Natural Sea Beauty
O
Oriflame
P
Purely Natural
T
Teflon (Almay, Jean Naté)
R
Royal Herbal
Ryor
S
Sea Minerals
Secret Gardens
T
TerraNova
W
Weleda
*společnosti, které vyrábí a prodávají veganské produkty (přejato z materiálů PETA, za pravdivost údajů ručí jednotliví výrobci)

Výrobky NEtestované na zvířatech

19. srpna 2008 v 22:58 | Cherryll |  Zvířata

VÝROBKY NETESTOVANÉ
NA ZVÍŘATECH


A

ABBA Products, Inc. *
ABEnterprises
Abercrombie & Fitch (The Limited)
Abkit, Inc. (CamoCare)
Abra Therapeutics *
Advanage Wonder Cleaner *
Ahimsa Natural Care *
Alba Botanica
Alexandra Avery Body Botanicals
Alexandra de Markoff (Parlux Fragrances)
Allens Naturally *°
Almay (Revlon)
Aloegen Natural Cosmetics (Levlad)
Aloette Cosmetics
Aloe Up, Inc.
Aloe Vera of America, Inc.
Alvin Last
Amazon Premium Products *
American Formulating & Manufacturing *
American International
American Safety Razor (Personna, Flicker, Bump Fighter)
America's Finest Products Corp. *
America's Finest Products Corp. *
Amitée Cosmetics
Amoresse Labs
Amway c
The Ananda Collection *
Ancient Formulas
Andrea International Industries(Clear Perfection)
The Apothecary Shoppe
Aramis (Estée Lauder)
Arbonne International
Ardell International
Arizona Natural Resources
Aromaland, Inc.
Aroma Vera Co.
Astonish Industries *
Atmosa Brand Aromatherapy Products *
Aubrey Organics
Aunt Bee's Skin Care
Aura Cacia *
Auroma International (Ayurherbal Corp.) *
Auromere Ayurvedic Imports *°
The Australasian College of Herbal Studies
Autumn-Harp °
Avalon Organic Botanicals
Aveda
Avigal Henna *
Avon c
Ayurherbal Corp *
Ayurveda Holistic Center *

B

Bare Escentuals Basically Natural *
Basic Elements Hair Care System *
Basis (Beiersdorf)
Bath & Body Works
Bath Island, Inc.
Baudelaire, Inc. °
BeautiControl Cosmetics
Beauty Naturally
Beauty Without Cruelty *
Beehive Botanicals, Inc.
Beiersdorf (Nivea, Eucerin, La Prairie) c
Bella's Secret Garden
Belle Star, Inc.
Berol (Sanford)
Better Botanicals
Beverly Hills Cold Wax
BioFilm, Inc. *
Biogime *
Biokosma (Caswell-Massey)
Bio Pac, Inc. *°
Bio-Tec Cosmetics
Biotone
Bo-Chem Co.
Body Encounters
Bodyography
The Body Shop, Inc. °
Body Time
Bon Ami/Faultless Starch
Bonne Bell
Börlind of Germany °
Botan Corporation *
Botanics Skin Care *
Brocato International *
Bronzo Sensualé *°
Brookside Soap Company *
Bug Off *
Caeran
California SunCare
CamoCare Camomile Skin Care Products (Abkit, Inc.)
Candy Kisses Natural Lip Balm *°
Carina Supply, Inc.
Carlson Laboratories
Carma Laboratories
Caswell-Massey
Celestial Body
Chanel, INc. c
Chatoyant Pearl Cosmetics
Christian Dior c
Christine Valmy, Inc.
Chuckles, Inc. (Farmavita USA)
CiCi Cosmetics
Cinema Secrets *
Citius USA *
Citré Shine
Clarins of Paris c
Clear Conscience *
Clearly Natural Products *°
Clear Vue Products, Inc. *
Clientele
Clinique Laboratories
Colorations *
Color Me Beautiful
Color My Image °
Columbia Cosmetics Mfg.
Common Scents
Compar, Inc.
The Compassionate Consumer
Compassionate Cosmetics
Compassion Matters
Conair (Jheri Redding)
Concept Now Cosmetics (CNC)
Cosmair (L'Oréal, Lancôme, Maybelline)
Cosmyl, Inc.
Cot 'N Wash, Inc. *
Country Comfort
Country Save Corp. *
Countryside Fragrances *
Crabtree & Evelyn
Creme de la Terre
Crown Royale, Ltd. *
CYA Products, Inc. *

D

Dallas Manufacturing Co.
Decleor USA, Inc.
Deodorant Stones of America *
Derma-E.
Dermalogica
Dermatologic Cosmetic Labs
Desert Essence
DeSoto (Keystone Consolidated Industries)
Diamond Brands, Inc.
Donna Karan Beauty Company (Estée Lauder)
Dr. A.C. Daniels, Inc.
Dr. Bronner's Magic Soaps *°
Dr. Goodpet °
Dr. Hauschka Skin Care
D.R.P.C. (AmerAgain) *
Dr. Singha's Natural Therapeutics*

E

Earth Friendly Products
Earthly Matters *
Earth Science °
Earth Solutions *
Eberhard Faber (Sanford)
E. Burnham Cos.
Ecco Bella Botanicals
Eco-DenT °
Eco Design Company
Ecover
Edward & Sons Trading Co.
Elizabeth Grady Face First
Elizabeth Van Buren Aromatherapy *°
English Ideas °
Espial Corp. *°
Essential Aromatics *
Essential Oil Company
Essential Products of America *°
Estée Lauder (Clinique, Origins) c
Eucerin (Beiersdorf)
European Gold
EuroZen *
Eva Jon Cosmetics
Evans International
Every Body, Ltd. (Mountain Ocean)

F

Face Food Shoppe
Faces by Gustavo
Facets/Crystalline Cosmetics
Faith Products
Farmavita USA (Chuckles, Inc.)
Faultless Starch (Bon Ami)
Fernand Aubry
Fleabusters/Rx for Fleas °
Flower Essences of Fox Mountain *
Focus 21 International
Food Lion (house brand products only)
Forest Essentials
Forever Living Products c
Forever New International *°
For Pet's Sake Enterprises, Inc.
Fragrance Impressions
Frank T. Ross (Nature Clean) *
Freeda Vitamins, Inc.
Freeman Cosmetics Corp. c
Free Spirit Enterprises *
French Transit *°
Frontier Natural Products Co-op
Fruit of the Earth

G

Garden Botanika
Garnier (L'Oréal)
Georgette Klinger
Gigi Laboratories
Giovanni Cosmetics *
Golden Pride/Rawleigh
Goldwell Cosmetics (USA)
Green Ban *
Greentree Laboratories, Inc.
Gryphon Development (The Limited)

H

Halo Purely for Pets
Hard Candy, Inc.
Hargen Distributing, Inc. *
Hawaiian Resources Co. *°
The Health Catalog
HealthRite/Montana Naturals °
Healthy Times *
Helen Lee Skin Care & Cosmetics
Henri Bendel (The Limited)
Herbal Products & Development °
The Herb Garden *
h.e.r.c. Consumer Products, Inc. *
Hewitt Soap Company
Hobé Laboratories, Inc.
Homebody (Perfumoils, Inc.)
Home Health Products
Home Service Products Co. *°
House of Cheriss
H 2O Plus
Huish Detergents

I

Ida Grae (Nature's Colors Cosmetics)
Il-Makiage
ILONA
I natural cosmetics (Cosmetic Source)
Innovative Formulations, Inc. *
International Rotex *
International Vitamin Corp.
InterNatural, P.O. Box 1008
IQ Products Company
Island Dog Cosmetics °
IV Trail Products *

J

Jacki's Magic Lotion
James Austin Company
Jane (Estée Lauder)
Jason Natural Cosmetics °c
J.C. Garet, Inc.
Jeanne Rose Aromatherapy
Jennifer Tara Cosmetics °
Jessica McClintock, Inc.
Jheri Redding (Conair)
Joe Blasco Cosmetics
John Amico Expressive Hair Care
John Paul Mitchell Systems °
JOICO Laboratories *
Jolen Creme Bleach
J.R. Liggett *°
Jurlique Cosmetics

K

Katonah Scentral
K.B. Products
Kenic Pet Products
Ken Lange No-Thio Permanent Waves *
Kenra Laboratories
Kiehl's Since 1851
Kiss My Face °
Kleen Brite Laboratories
KMS Research
KSA Jojoba *°

L

La Costa Products
LaCrista *
Lady of the Lake Co. *°
LaNatura *
Lancôme (Cosmair) c
Lander Co., Inc.
L'anza Research International *
La Prairie, Inc. (Beiersdorf)
Lee Pharmaceuticals
Levlad/Nature's Gate°
Liberty Natural Products, Inc. *
Life Dynamics, Inc.,
Life Tree Products (Sierra Dawn) *
Lightning Products, 1900 Erie St.
Lily of Colorado, P.O. Box 12471
Lime-O-Sol Company (The Works)
Little Forest Natural Baby Products *°
Liz Claiborne Cosmetics
Lobob Laboratories *°
Logona USA
L'Oréal (Cosmair, Maybelline, Lancôme) c
Lotus Light
Louise Bianco Skin Care, Inc.

M

M.A.C. Cosmetics
Magick Botanicals
The Magic of Aloe
Mallory Pet Supplies
Manic Panic (Tish & Snooky's)
Marcal Paper Mills, Inc. *°
Marché Image Corp.
Marilyn Miglin Institute
Mary Kay Cosmetics °
Masada *
Mastey de Paris
Maybelline (L'Oréal)
Mehron
Mere Cie
Merle Norman
Mia Rose Products *°
Michael's Naturopathic Programs °*
Michelle Lazar Cosmetics, Inc.
Micro Balanced Products *
Mill Creek
Mira Linder Spa in the City
Montagne Jeunesse °c
Montana Naturals/HealthRite
Mother's Little Miracle *
Mountain Ocean (Every Body Ltd.)
Mr. Christal's
Murad

N

Nadina's Cremes°
Nala Barry Labs *
Narwhale of High Tor
Natracare *
Natura *
Naturade Cosmetics
Natural (Surrey)
Natural Animal Health Products
Natural Bodycare *
Natural Chemistry
Naturally Yours *
Natural Products Co. *
Natural Research People
Natural Science *°
Natural World
Nature Clean (Frank T. Ross)
Nature de France *
Nature's Acres
Nature's Best (Natural Research People) *
Nature's Country Pet *
Nature's Plus
Nectarine
Neocare Labs *
Neo Soma
New Age Products *
Neway, Little Harbor *
Neways
New Chapter Extracts *
Nexxus
Nikken
Nirvana *°
Nivea (Beiersdorf) c
No Common Scents
Nordstrom Cosmetics
Norelco *
North Country Glycerine Soap
N/R Laboratories, Inc.
NuSkin International c
NutriBiotic
Nutri-Cell*
Nutri-Metics International

O

The Ohio Hempery
Oliva *
OPI Products
Orange-Mate *
Oriflame Corp. c
Origins Natural Resources (Estée Lauder)
Orjene Natural Cosmetics
Orlane
Orly International
Otto Basics-Beauty 2 Go!
Oxyfresh Worldwide *

P

Pacific Scents *
Parlux Fragrances (Perry Ellis, Todd Oldham) *
Pathmark Stores (house brand products only)
Patricia Allison Natural Beauty
Paul Mazzotta *
Paul Mitchell *°
Perfect Balance Cosmetics
The Pet Connection
PetGuard
Pets 'N People *
Pharmagel International *
Pierre Fabre (Physicians Formula)
Pilot Corporation of America *
Planet *
PlantEssence
Prescriptions Plus
Prescriptives
Prestige Cosmetics
Prestige Fragrances
The Principal Secret
Professional Pet Products *
Pro-Tec Pet Health °
Pure & Basic Products *
Pure Touch Therapeutic Body Care *

Q

Quan Yin Essentials *
Queen Helene

R

Rachel Perry °
Rainbow Research Corporation
The Rainforest Company
Ralph Lauren Fragrances (Cosmair)
Real Animal Friends *
Redken Laboratories (Cosmair)
Rejuvi Skin °
Reviva Labs
Revlon (Almay, Jean Naté)
Rivers Run
Royal Labs Natural Cosmetics *
Rusk

S

Sacred Blends °
Safeway (house brand products only)
Sagami *
Sanford (Berol, Eberhard Faber)
Santa Fe Botanical Fragrances *
Santa Fe Soap Company *
Sappo Hill Soap Works *
Sassaby (Jane, Estée Lauder)
Schiff Products
Scruples
Sea-renity
Sebastian International (Wella)
SerVaas Laboratories *
Seventh Generation *°
Shadow Lake, Inc. *
The Shahin Soap Co. *
Shaklee Corporation
Shikai (Trans-India Products)
Shirley Price Aromatherapy °
Shivani Ayurvedic Cosmetics
Simplers Botanical Co. *
Simple Wisdom
Sinclair & Valentine
Sirena (Tropical Soap Co.)8 *
Smith & Vandiver, Inc.
The Soap Opera *°
Sojourner Farms Natural Pet Products
Solgar Vitamin Co.
Sombra Cosmetics
Sonoma Soap Company
SoRik International
Soya System
Spa Natural Beauty
Staedtler
Stanhome Inc.
Steps in Health
Stevens Research Salon Products *
Studio Magic
Sukesha (Chuckles)
Sumeru *
SunFeather Natural Soap Co. *
Sunrider International
Sunrise Lane Products
Sunshine Natural Products *
Sunshine Products Group *
Supreme Beauty Products Co.
Surrey, 13110 Trails End Rd.

T

Tammy Taylor Nails
TaUT by Leonard Engelman
TerraNova
Terressentials *
Thursday Plantation Tish & Snooky's (Manic Panic)
Tisserand Aromatherapy *
Tom's of Maine °
Tova Corporation
Trader Joe's Company
Travel Mates America
Tressa, Inc.
TRI Hair Care Products
Trophy Animal Health Care
Tropix Suncare Products °
Truly Moist (Desert Naturels)
Tyra Skin Care
The Ultimate Life

U

Ultima II (Revlon)
Ultra Glow Cosmetics *
Un-petroleum Lip Care
Upper Canada Soap & Candle Makers
oUrban Decay
USA King's Crossing (Total Shaving Solution) *
U.S. Sales Service (Crystal Orchid) *

V

Vapor Products
Vermont Soapworks
Veterinarian's Best *
Victoria's Secret
Virginia Soap
Von Myering by Kristina *
V'tae Parfum & Body Care

W

Wachters' Organic Sea Products
Wala-Heilmittel *
Warm Earth Cosmetics *
Weleda c
The Wella Corporation (Sebastian) c
Wellington Laboratories
Whip-It Products *
Wind River Herbs
WiseWays Herbals
Womankind
Wysong

Z

Zia Natural Skincare
Poznámky:
  • Výrobky označené * jsou výrobky, které neobsahují žádné živočišné přísady - mléko, vaječné produkty, jateční produkty, ovčí lanolin, med nebo včelí vosk. Tyto výrobky jsou vhodné pro vegany.
  • Výrobky označené ° jsou výrobky, které se shodují s CSCA - the Corporate Standart of Compassion of Animals.
  • Výrobky označené c jsou výrobky běžně k dostání na českém trhu (zdroj: Společnost pro zvířata).
  • V závorkách jsou uvedeny buď příklady produktů vyráběných tou společností nebo pokud je to aplikovatelné, její dceřinná či podpůrná společnost.
  • PETA uvádí, že zástupci firmy L´Oréal Petě odmítli písemně potvrdit, že nebudou testovat přísady ve výrobcích na zvířatech, i když ústně tak učinili.
  • Zdroj: PETA, USA

Max Factor a pokusy na zvířatech

19. srpna 2008 v 22:54 | Cherryll |  Týrání zvířat
Pokaždé, když v televizi uvidíte novou reklamu na Max Factor uvědomte si, kolik zvířat zemřelo kvůli jednomu drahýmu výrobku!!
Nekupujte si MF a napište jim svůj nesouhlas!
Jestli máte blog nebo web, nebo tak něco, tak si prosím zkopírujte tento článek a dejte ho na svou stránečku! Bojujte za bezmocná živá stvoření! Rozšiřte tento článek!
Jak pomoci??nevím ale nesnáším lidi co ničí život zvířatům!§
Já je přímo miluju!!
A ten kdo nesouhlasí ať napíše komentář!!!!
Slibuji že se nebudu malovat žádnými prostředky které zkoušení na zvířatech!!

Tak tohle mě zajímá =)

18. srpna 2008 v 17:37 | Cherryll |  Anketky
nebudu sem k tomu dávat žádný obrázky zubožených zvířátek páč vás nechci ovlivňovat a navíc stejně určitě víte o co se jedná...tak hlasujte upřímně a pravdivě pls

Anketka

18. srpna 2008 v 17:34 | Cherryll |  Anketky

Týrání zvířat

18. srpna 2008 v 17:10 | Cherryll |  Týrání zvířat
Už toho mám dost! TÝRÁNÍ ZVÍŘAT JE HROZNÉ!!! Neříkám že si třeba kvůli tomu přestanu čsitit zuby, ale lidi sou fakt hnusný!!!
Tady máte pár ukázek co se se zvířaty stane, když na nich testujou!!

Všichni kdo můžete si dejte tento článek na svůj web! Nemusíte nikam psát kdo je jeho tvůrce ale hlavní je ten článek né zdroj článku! Takže si skopírujte i tyto závěrečná slova!


Většině z Vás tyto obrázky přijdou nechutné,ale nezavírejte oči před realitou!!!To,že Vy máte doma krásné a zdravé zvíře neznamená,že takto netrpí zvířata jiná!!!Prosím podepisujte petice,nepoužívejte výrobky těchto firem a HLAVNĚ ŠIŘTE TENTO ČLÁNEK DÁL!!!

Je to strašné!
A TYTO ZNAČKY TO ZPŮSOBUJÍ:
A tady je pár foteček ŠŤASTNÝCH A VOLNÝCH ZVÍŘAT.Proč by to takto nemohlo být?


Tady je ukázka kruté reality:


Na těchto králíčkách byly testovány různé výrobky (kosmetické a spousty jiných). Dnes už nežijí. Těchto několik králíčků je jen malinká část z miliónů a miliónů zvířat, která trpí, trpěla a budou trpět kvůli testování výrobků na zvířatech.


A zde jsou jen králíčci...

Chcete vidět víc?? Psi, kočky, potkany, koně, opice a jiná zvířata??
Tohle je krutá realita!!!!!!

Dveřmi, které byly naproti těm, u kterých jsem stál, přiváděli právě červeného vypaseného vola. Táhli ho dva lidé. Ještě ho ani nedostali dovnitř, a tu jsem spatřil, jak mu jeden řezník napřáhl nad šíjí nůž a jak ho zarazil. Vůl, jako by mu podrazili najednou všecky čtyři nohy, svalil se na břicho, převalil se rychle na bok a tloukl nohama a celým zadkem. Hned tu byl řezník, který se vrhl býkovi na předek ze strany, kam býk nohama netloukl, uchopil ho za nohy, přitlačil mu hlavu k zemi a druhý řezník mu podřízl nožem hrdlo, z pod hlavy se řinula černočervená krev a umazaný chlapec podchytil její proud do plechové nádoby. Po celou dobu co to dělali, vůl škubal bez ustání hlavou, jako by se pokoušel povstat a všema čtyřma nohama kopal do vzduchu. Nádoba se brzy naplnila, ale vůl byl stále živ a nazdvihuje břicho, bil těžce zadníma i předníma nohama, takže se mu řezníci vyhýbali. Když prvá nádoba byla plna, chlapec ji odnesl do továrny na bílkoviny, druhý chlapec nastavil druhou a také ta se plnila. Ale vůl stále škubal břichem a tloukl zadníma nohama. Když přestala téci krev, řezník zvedl volovi hlavu a začal stahovati s něho kůži. Vůl sebou házel dále. Hlava byla obnažena, byla červená, bíle protkaná a zůstávala ležeti tak, jak ji položily řezníci. Po obou stranách visela z ní kůže. Nato druhý řezník vzal býka za nohu, vyvrátil ji a odřízl. Na břichu a ostatních nohách bylo ještě pozorovat škubání. Odřezali i ostatní nohy a naházeli je na místo, kam odhazovali nohy skotu patřícího témuž pánu. Pak vytáhli mrtvé tělo na jeřáb a pověsili je, tu se již nehýbal... Tento příběh je krutý,a¨le bojužel i pravdiví...
Bezcitnost? Ano to je fakt!
TYGR je překrásné zvíře! Pro mě je to určitě symbol síly a odvahy!
A nejradši bych zabíjela lidi kteří jen tak přijedou do Afriky koupí si třeba jednoho
tygra a pak si ho jdou zastřelit...
Tak to chodí koupí si ho prostě a pak si ho můžou zastřelit...
a je to legální (!) ale pro ty zvířata nespravedlivé!
A tak to nechodí jen s tygry!...i se slony, zebrami, pakoni vlastně se vším...
co cheš můžeš musíš si koupit a pak si to zastřelit!...
A nejenom v Africe...i v Asii...
Toto byla taková malá uvaha!
Já kdybych mohla, všechny lidi kteří zbírají zvířata jako trofeje bych pozabíjela!
ANO POZABÍJELA!
POMALOU SMRTÍ!
Nesnáším takové lidi kterým nezáleží na tom jestli jejich děti uvídí tygra žirafu slona či jakékoliv jiné zvíře jedine v knížce...
Nesnáším bezcitné lidi!


Překrásná zvířata!
A NESNÁŠÍM CELEBRITY KTERÉ NOSÍ PRAVÉ KOŽICHY!
to je příšerné! Nosí na sobě zvíře , zvíře které kdysi žilo...
jedlo, spalo, chodilo, lovilo...
a oni jsou tak bezcitní!


Tygři jsou úžasná zvířata!!! Ostatní jsou taky skvělá!! Ale jestli je nějaký (sprominutím) blbci budou jen tak zabíjet nebo na nich testovat ta už se jich další generace nemusí dožít!!

P.S. Prosím,skopírujte si to na blog!!! Ať se to šíří!
převzato od Safíry

Testování výrobků na zvířatech

18. srpna 2008 v 17:08 | Cherryll |  Týrání zvířat
Na těchto králíčkách byly testovány různé výrobky (kosmetické a spousty jiných). Dnes už nežijí. Těchto několik králíčků je jen malinká část z miliónů a miliónů zvířat, která trpí, trpěla a budou trpět kvůli testování výrobků na zvířatech.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.
A zde jsou jen králíčci...
Chcete vidět víc?? Psi, kočky, potkany, koně, opice a jiná zvířata??
Potom se podívejte sem: ZDEAle varuji!! Je to jen pro silné žaludky!!
Chcete se těmto výrobkům vyhnout?? Podívejte se sem a poučte se, co kupovat a co NE.

Ochrana zvířat

18. srpna 2008 v 17:06 | Cherryll |  Zvířata
tady nějaký odkázky pro všechny zvířatomili
Spolek pražských ochránců zvířat
tady mají hlavně kočky
www.psoz.org
Internetový útulek
Milackove.net - internetovy psi a kocici utulek, utulky z cele CR
Ochrana zvířat
www.ochranazvirat.cz
tady můžete pomoct taky dárcovskou sms ve tvaru:DMS OCHRANAZVIRAT na číslo:87777

Dívčí obřízka

18. srpna 2008 v 17:05 | Cherryll |  Help me!
Bohužel se tento zvyk drží ještě v mnoha afrických zemích především v domorodých kmenech.Je to krutý obřad při němž jsou dívce bez jakékoliv narkózy nehledě na čistotu žiletky nebo nože kterým se to provádí vyříznuty části pochvy,které se považují za nečisté.Někdy končí i smrtí.Můžete poslat Nějaký ten peníz nadaci Asante Kenya,kterou založila Lejla Abbasová.Pomáhá dívkám které utekly před obřízkou najít ve městě novou rodinu,práci,možnost chodit do školy a vůbec jim dává šanci na lepší život.
Peníze posílejte na účet: 1211009464/5500
...a taky se můžete podívat na stránky www.asantekenya.org

Děti z 3.světa

18. srpna 2008 v 17:02 | Cherryll |  Help me!
tady se asi hned jako první nabízí možnost adopce na dálku.Mí rodiče takhle adoptovali jednoho kluka z Keni a můžu říct že tohle je asi nejlepší způsob jak pomoci.Nestojí to ani moc peněz. =) Takže tady sou stránky kde se můžete informovat:
www.humanisti.cz
-tady sou zaměřený především na africké děti
www.charita-adopce.cz
www.stopdetskepraci.cz
www.clovekvtisni.cz
www.mvfindia.in
a nebo poslat dárcovskou sms ve tvaru:DMS UGANDA na číslo:87777
<![CDATA[//><!]]>

Greenpeace

18. srpna 2008 v 17:00 | Cherryll |  Help me!
tuhle organizaci zná asi každej takže tu mám pár odkazů:
Join the energy revolution at Greenpeace
Join the energy revolution at Greenpeace
zkuste je,ale je to celé v angličtině =(
no tak český sou na www.greenpeace.cz (to byste neřekli co?? =))

O této rubrice

18. srpna 2008 v 16:58 | Cherryll |  Help me!
Určitě už ste si někdy řekli jaký máte štěstí,že ste se narodili zrovna tady v Česku a ne někde v Africe.Nemá smysl mít mindráky z toho že mi se tady máme tak dobře zatímco oni žijou v bídě,protože to neovlivníte,kde se narodíte,a tím taky nikomu nepomůžete.Ale můžete poct pomocí peněžních darů,adopcí na dálku nebo dárcovskou sms.
Naši pomoc potřebují nejen děti v Africe ale i zvířata a životní prostředí.Tady se dá přispět také tím že se zůčastníte různých akcí,budete třídit odpad,apod.
...POMOZTE KDYŽ MÁTE TU MOŽNOST...